Video nadzor

Razvoj IP infrastrukture i smanjenje cijena IP video nadzora je usmjerio našu ponudu u potpunosti u pravcu rješenja na IP tehnologiji.

Optimizaciju sistema obavljamo odabirom kamera u skladu sa pažljivim pregledom svih pozicija i zahtjevima za kvalitetom snimljenog materijala na njima. Sa softverom i opremom našeg partnera kompanije BOSCH odgovaramo i na najveće sigurnosne izazove za snimanjem, arhiviranjem i upravljanjem sadržajem.

Paralelno u našoj ponudi se nalaze i analogni i hibridni CCTV sistemi video nadzora za objekte na kojima ne postoji mrežna infrastruktura ili je potrebno optimizovano rešenje.