Evidencija radnog vremena

Android-Time-Tracking-App-IntroTelemont nudi dvije varijante sistema za evidenciju radnog vremena. Nezavisni sistem Cardware ili opcioni software Time Track, integrisan sa kontrolom pristupa BOSCH. Sistemi su prilagođeni malim i srednjim preduzećima kao i većim kompanijama i državnim ustanovama.

Sistemi vam omogućuju obradu evidencije radnog vremena zaposlenih na sasvim jednostavan i brz način što ima višestruke prednosti:

Eliminisanje ručnog računanja radnog vremena
Povećanje radne discipline i efikasnosti i uštedu

Ulaganje u ovaj sistem predstavlja jednu od investicija sa najbržim povraćajem uloženog.

Navešćemo minimalni primjer:

Ako kompanija ima 20 zaposlenih koji prosječno imaju 4 kašnjenja dnevno po 30 minuta, to na mjesečnom nivou iznosi 44 radna sata. Ukoliko je prosečna cijena radnog sata u Crnoj Gori 2 eura, to je na mjesečnom nivou ušteda od 88 eura neto ili na godišnjem nivou 1056 eura.