Maloprodaja

Savremeni maloprodajni objekti zahtijevaju visok nivo bezbjednosti.

Zaštita prodajnog prostora od krađe tokom kao i van radnog vremena, ali i sprečavanje krađe u magacinu su osnovna briga svakog vlasnika. Blagovremeno obavještavanje u slučaju požara je osnovna zaštita ljudi kao i zaliha. Sveobuhvatan sistem zaštite koji Telemont nudi predviđa kvalitetan video nadzor, požarne alarmne centrale, kvalitetna rješenja ozvučenja i razglasa kao i sisteme za distribuciju multimedijalnog sadržaja preko profesionalnih displeja.