Sistemi

Tokom 15 godina rada Telemonta, razvijali smo
ponudu proizvoda i usluga koja nam je omogućila
da odgovorimo i na najsloženije zahtjeve klijenata.

Sa ciljem da klijentima pružimo kompletnu uslugu po sistemu ključ u ruke, danas smo u mogućnosti da projektujemo, instaliramo i održavamo sva rješenja za komunikacionu i bezbjednosnu infrastrukturu.
Nekoliko hiljada referenci čini iskustvo u svim segmentima poslovanja, tako da smo u mogućnosti da ponudimo profesionalna rješenja za:

• Hotele i turistička naselja;
• Banke i osiguranja;
• Državnu i lokalnu upravu;
• Zdravstvo i prosvetu;
• Operatere;
• Maloprodajne objekte;
• Industriju i saobraćaj;
• Kao i srednja i mala preduzeća i rezidencijalne objekte.

 

Uvijek se rukovodimo činjenicom da sva rješenja moraju biti projektovana u skladu sa zahtjevima, realnim potrebama i mogućnostima klijenata.

Komunikacioni i bezbjedonosni sistemi kao i sistemi za upravljanje pametnim objektima imaju nešto zajedničko, oni su bitni za funkcionisanje poslovanja, bezbjednost ljudi i materijalnih resursa a dobrim planiranjem i integracijom omogućavaju dalje uštede u operativnim troškovima korisnika.