Video konferencijski sistemi

Povećanjem brzina, većom dostupnošću i smanjenjem cijena Interneta, primjena video konferencijskih sistema je sve šira.

 

 

 

 

Najčešće se korsiti kod multinacionalnih kompanija koje smanjuju troškove održavanja regionalnih sastanaka ukidajući putovanja.

Isti princip uz potrebu da se sa menadžmentom obavi razgovor “lice u lice” primjenjuje sve više kompanija koje imaju razuđeno poslovanje instalirajući video konferecijske sisteme kako bi brzo, češće i efikasnije realizovale sastanke. Primjena je korisna i u prosvjeti (mogućnost održavanja interaktivnog predavanja na daljinu), Sudstvu (svjedočenja na daljinu), zdravstvu (asistencije tokom pregleda i operativnih zahvata sa udaljene lokacije)…

Telemont je partner kompanije POLYCOM čiji smo sistem instalirali Elektroprivredi Crne Gore. Od 2012. Godine u našoj ponudi se nalaze i Telepresence rješenja kompanije Huawei. Za srednja i mala preduzeća kao trgovačke lance realizujemo sisteme zasnovane na SKYPE tehnologiji i SMART televizorima kompanije SAMSUNG.