DATA Centri

Telemont je u proteklih 15 godina projektovao i realizovao veliki broj Data soba i Data centara od čega je najveća referenca pasivna infrastruktura DATA CENTRA Crnogorskog telekoma izvedena sa opremom poznatog proizvođača Panduit.

data-centri

Bilo da se radi o telekomunikacionom operateru, banci, osiguranju, hotelu, zdravstvenoj ustanovi, poslovnom ili prodajnom objektu, Data centri više nisu samo prostorija za smještaj servera i uređaja za odlaganje važnih podataka.
Oni takođe pružaju osnovu za distribuiranje podataka i aplikacija u cijelom sistemu. Podaci predstavljaju osnovni resurs te zaštita i nesmetana distribucija podataka čine osnov bezbjednog funkcionisanja sistema.