Sistemi besprekidnog napajanja – UPS uređaji

Svi komunikacioni, sigurnosni sistemi i sistemi upravljanja pametnim zgradama zahtijevaju besprekidno napajanje koje im omogućuje pouzdan rad i zaštitu.

UPS

Uređaji pružaju besprekidno napajanje, konstantan napon, duži radni vijek sistema i ključno sprečavaju prenapon i podnapon, trenutni pad napona na mreži, kao i oštećenje sistema usled atmosferskih pražnjenja.

U ponudi su UPS uređaji globalnog proizvođača Legrand.