NACRT

ODLUKE O RESTRUKTURIRANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA “TELEMONT” DOO PODGORICA ODVAJANJEM UZ OSNIVANJE NOVIH DRUŠTAVA – DOO ”TM INVEST” PODGORICA I DOO “TM ENERGY” PODGORICA