BTicino

BTicino, posjeduje veliki broj fabrika u Italiji i po svijetu. Kao poznat i uspješan svjetski brand prisutan je u preko 60 zemalja širom sveta.

croppedimage356307-wiring-device-axolute-detailsPostaje dio Legrand Group-e 1989. godine gdje akvizicijom BTicino daje Legrand-u brand koji predstavlja, na internacionalnom nivou, najbolju tradiciju italijanskog dizajna i proizvodnje.

Osnovan je odmah poslije drugog svjetskog rata, u klimi ubrzanog industrijskog razvoja, BTicino je prvi italijanski proizvođač koji se dotakao problema proizvodnje elektro galanterije u svijetlu modernog dizajna koji ne predstavlja samo inovacije u proizvodnji i tehnologiji, već kompanija stalno brine o specifičnim problemima i zahtjevima domaćinstava.

Daljim izučavanjem materijala, oblika i boja, ovi činioci su nas doveli do novog koncepta dizajna. Kod BTicin-a dizajn nije samo dekorativno sredstvo, to je način da se učestvuje u projektu i stvore kreativna inovativna rješenja, sa mogućnošću pozitivnog uticaja na sve aspekte života i rada.

Katalog proizvoda možete pogledati na zvaničnom BTicino web sajtu.


  • Axolute Nighter Whice (1.7 MB)

  • Axolute – Cataloque 2010 (56 MB)

  • Axolute – Brochure 2010 (5.9 MB)

  • Telephone System Guide (17 MB)

  • Livinglight Brochure (5.1 MB)

  • Livinglight – Cataloque 2012 (61 MB)

  • Màtix – Brochure 2010 (1.7 MB)

  • Màtix – Cataloque 2012 (30 MB)