Pametne zgrade

Šta su i da li nam trebaju?

Pametne zgrade su objekti kod kojih se u izgradnji koriste materijali i sistemi koji će doprinijeti što manjoj potrošnji energije i što jednostavnijem rukovanju svim sadržajima.

Pametne Zgrade

Poslovni objekti, Hoteli, bolnice, škole, ili objekti za stanovanje, svi imaju potrebu za uštedama i većim komforom. Sve veća cijena energenata opravdava investiciju čiji je povratak sve kraći, a na podizanje ekološke svijesti se najbolje utiče kroz smanjenje računa za električnu energiju i druge energente.

Takođe, sve veći broj instalacija i sistema slabe struje usložnjavaju rukovođenje i održavanje, te je automatizovano i integrisano rešenje jednostavnije za korišćenje, sadržajima se lakše pristupa, a sistemima jednostavnije rukovodi.

U izgradnji se posebno vodi računa o kvalitetno projektovanim i ugradjenim materijalima, termoizolaciji objekta koji su osnov racionalnog korišćenja sistema hlađenja I grijanja. Staklene površine na objektu se izvode od materijala koji propuštaju svjetlost, a zadržavaju toplotnu energiju. Solarni paneli se koriste za jednostavno zagrevanje vode koja se koristi u objektu.

Pored pasivnih elemenata u gradnji, na uštedu bitno utiče i integracija svih sistema koja se postiže BMS-om (Bulidnig Menagment System). Takvi sistemi omogućuju da integrišete:

  • Rasvjetu;
  • Elektropotrošače;
  • Termotehniku (grijanje-hlađenje);
  • Kontrolu pristupa i prisustva u prostorijama;
  • Bezbjedonosne sisteme: video nadzor, požarne alarmne sisteme, protiprovalu…
  • Tende, žaluzine, roletne…

Sistem projektovanja i izgradnje PAMETNIH ZGRADA se sve više primenjuje i u Crnoj Gori.

Obeležavajući 15 godina poslovanja, kompanija „Telemont d.o.o.“ iz Podgorice počela je sa radom u novoj poslovnoj zgradi, koja je projektovana i izgrađena u skladu sa savremenim standardima energetske efikasnosti. Svi sistemi u njoj su integrisani sa ciljem uštede energije i zaštite životne sredine.

U zelenom okruženju Tološke šume, „Telemont“ je na svom novom objektu primijenio ADRIA sistem za PAMETNE ZGRADE koji omogućuje integraciju i automatsko upravljanje svim sistemima, termički otporna stakla, solarne panele, kvalitetnu izolaciju, te centralnu klimatizaciju niske potrošnje, što donosi brojne benefite u upotrebi prostora, kao i samom „saživotu“ zgrade sa prirodnim okruženjem.

Enterijer i eksterijer su izborom boja i materijala prilagođeni prirodnom okruženju, a uz primjenu vegetacije tipične za Crnu Goru, kao što su ruzmarin, lavanda i stabla maslina, naglašena je autentičnost prostora.

Manuelno upravljanje elektropotrošačima, klimatizacijom, ventilacijom i rasvjetom, je omogućeno na više načina:

  • Kontrolnim tasterima u prostorijama, gdje je sve pojednostavljeno do te mjere da svi korisnici mogu jednostavno da kontrolišu temperaturu, rasvetu, žaluzine, ozvučenje…
  • Računarom preko interneta
  • Sa mobilnog-pametnog telefona

Sistem prati spoljnju temperaturu, jačinu dnevne svjetlosti, kao i prisustvo zaposlenih u prostorijama te jednostavnim scenarijima kreiraju se optimalni i komforni mikroklimatski uslovi, a izbjegava nepotrebno rasipanje električne energije, dok njena ukupna ušteda dostiže i do 60% u odnosu na klasično građene objekte.

Da navedeni sistemi nijesu luksuz i skupa investicija pokazuje i podatak da je Telemont koji se inače bavi projektovanjem i ugradnjom sistema za upravljanje PAMETNIM ZGRADAMA izdvojio 2% od ukupne investicije u novi objekat za navedeni sistem.