Webinar

Webinar predstavljaja sasvim nov i po mnogo čemu revolucionaran način edukacije.

Telemont webinar će u startu pružati korisne edukativne sadržaje vezane za oblasti kojima se bavimo:

  • Aktuelni zakoni
  • Katalozi i brošure
  • Predavanja i seminari
  • Data sheet-ovi, atesti i sertifikati

U sledećoj fazi Telemont planira da pokrene i držanje predavanja u saradnji sa eminentnim stručnjacima koja će se putem Interneta prenositi uživo, gde će polaznici imati mogućnost da komuniciraju sa predavačem, postavljaju pitanja, učestvuju u anketama i da preuzmu prateći materijal koji im omogućava i samostalan rad.